โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางศกลรัตน์ พงษานุกูลเวช

กลุ่มบุคลากรกรรมการบริหาร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^