โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภิสิทธิ์ ฟักศรี

กลุ่มบุคลากรกรรมการบริหาร

ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^