โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางอำนวยพร เมธีรัตนาพิพัฒน์

กลุ่มบุคลากรกรรมการบริหาร

ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^