โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

บุคลากร

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    แพทย์หญิงสุวรรณา ต่อมยิ้ม

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

^