โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายงานการประเมิน การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์

รายงานการประเมิน การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^