โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

การดำเนินการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ปีงบประมาณ 2565

- การดำเนินการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ปีงบประมาณ 2565  >>>เอกสารประกาศ<<<
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โพธิ์ประทับช้างรวมใจ >>> เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง <<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^