โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก
เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยใน
>>>เอกสารแนบประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^