โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาน 2565

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
>>>คลิกเพื่ออ่านเอกสารแนบ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^