โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ประกาศเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

16 ต.ค. 2566 0 138

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

12 ก.ย. 2566 0 157

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน - สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติมคลิก - สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านเพิ่มเติมคลิก

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

31 ส.ค. 2566 0 178

เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

30 ส.ค. 2566 0 163

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ตามมาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ตามมาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

30 ส.ค. 2566 0 148

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ตามมาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการประเมิน การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
รายงานการประเมิน การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์

22 มี.ค. 2566 0 123

รายงานการประเมิน การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์

รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

15 มี.ค. 2566 0 241

รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) เอกสารประกอบ >> คลิกเพื่ออ่าน

บันทึกข้อความ เผยแพร่แจ้งเวียน แนวทางการยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
บันทึกข้อความ เผยแพร่แจ้งเวียน แนวทางการยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติ รพ.โพธิ์ประทับช้าง

28 ธ.ค. 2565 0 214

บันทึกข้อความ เผยแพร่แจ้งเวียน แนวทางการยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติ รพ.โพธิ์ประทับช้าง

รายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

03 พ.ย. 2565 0 367

เรื่อง ขอรายงานการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไชต์หน่วยงาน >>> เอกสารแนบท้ายประกาศ <<<

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 ต.ค. 2565 0 367

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด เพิ่มเติม ที่ลิงค์ http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/1033

ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน
ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน

08 ก.ค. 2565 0 699

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอก เรื่อง การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วยใน >>>เอกสารแนบประกาศ<<<

ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาน 2565
ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาน 2565

29 เม.ย. 2565 0 563

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ >

^