โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ขอส่งข้อมูลผลการสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 13 รายจังหวัด

ประชาสัมพันธ์
1. สรุปผลอนามัยโพลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชน
2. แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดแนบท้าย ตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/...EkrQZ55e5SHMOqlkrT4P

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^