โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

กรมควบคุมโรค จัดทำสื่อวีดีทัศน์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ประชาสัมพันธ์ จาก กรมควบคุมโรค ได้จัดทำสื่อวีดีทัศน์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ปีงบประมาณ 2564-2565 
ลิงค์ วีดีทัศน์ http://vdoclipdmht.ddc.moph.go.th/

ขอความร่วมมือ ช่วยส่งต่อ ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ป่วย และผู้ที่สนใจ
พร้อมทั้งตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ที่ลิงค์ https://moph.cc/eKSEZIzSy

ขอบคุณครับ/ค่ะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^