โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน
- ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)
รายละเอียดตามเอกสาแนบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^