โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)
1. นางสาวสุฏิญญา ถาวรประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
1. นางสาวศศิวิมล พันทอง
2. นางสาวจุฑาทิพย์ มีมั่น
3. นางสาวน้ำผึ้ง เกตุเปีย
4. นางสาวนัทธมน บริบูรณ์
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ
ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^