โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน
๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้    จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ    จำนวน ๑ อัตรา


>>>รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^