โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารหน่วยงานนางสุวรรณา ต่อมยิ้ม
ผู้บริหารโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทร 081-7854981
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^