เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานสาธารณสุข
ใช้งานง่าย, พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเรื่อยๆ, ฟรี,
สามารถจดโดเมนเนม .com และอื่นๆได้


เริ่มต้นใช้งาน


มีหน่วยงานใช้งานแล้วทั้งหมด 500 แห่ง

พัฒนาโดย นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ติดตามข่าวสารได้เพจเฟสบุ๊ค HosThai.com